Збирка на љубовни изреки

  • Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!
  • До срцето на твојот ближен можеш да дојдеш само со срце!
  • Грешките се дебели кога љубовта е слаба!

    Register to read more...

Љубовта е...

Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!

Зракот на љубовта...

Зракот на љубовта ги уништува бактериите на омразата!

Величината на еден човек...

Величината на еден човек се огледува во длабочината на неговите убедувања, височината на неговите амбиции, широчината на неговата љубезност и досегот на неговата Љубов!

Љубовта...

Љубовта владее без меч и врзува без јаже!

Вистинската ЉУБОВ...

Вистинската ЉУБОВ нема среќен крај, таа едноставно не завршува...

Срцето е богаство...

Срцето е богатство кое не се продава и не се купува, туку се подарува!

Подарувајте љубов...

Љубовта во вас не е создадена да ја чувате, туку да ја подарувате !!!

Љубовта е активна...

ЉУБОВТА е активна грижа за животот и развојот на личноста која ја сакаме !!!

Љубовта е акт...

ЉУБОВТА е акт на бескрајно простување, нежен поглед кој станува навика !!!

Не залажувајте се...

Не залажувајте се дека можете да ја насочувате ЉУБОВТА, напротив, ЉУБОВТА ве насочува вас !!!

Page 1 of 3

Љубовен мозаик

Љубовен мозаик на СМС пораки