Љубовни изреки

Збирка на љубовни изреки

  • Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!
  • До срцето на твојот ближен можеш да дојдеш само со срце!
  • Грешките се дебели кога љубовта е слаба!

    Register to read more...

Љубовта е...

Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!

Зракот на љубовта...

Зракот на љубовта ги уништува бактериите на омразата!

Величината на еден човек...

Величината на еден човек се огледува во длабочината на неговите убедувања, височината на неговите амбиции, широчината на неговата љубезност и досегот на неговата Љубов!

Љубовта...

Љубовта владее без меч и врзува без јаже!

Page 1 of 5

Љубовен мозаик

Љубовен мозаик на СМС пораки