СМС пораки на Facebook

Јави ми се

Ако некогаш бидеш осамен, се будиш во три часот наутро и ти треба некој за разговор,јави ми се и јас секогаш ќе бидам спремна да те пратам по ѓаволите.

Кога го пикаше прстот

Се сеќаваш кога го пикаше прстот во мене и тоа го повторуваше неколку пати, за да сфатиш дека јас сум највкусното нешто на светот...

 

Register to read more...

Page 84 of 84