Ми даде надеж...

облаци ми даде надеж КОЈа ми е како светлник за да го нajдaм вистинскиот пат во ЖИВОТОТ. И затоа, благодарен сум ти за се што направи за мене, што направи моето срце да израсне само за тебе!!!

Може да ве интересира и: