Женет и неженет човек

Кога ќе се сретнат женет и неженет човек, тие секогаш си завидуваат еден на друг.