Пријателски смс пораки

Многу солзи моето око крие...

Многу солзи моето око крие, многу тајни и желби чуваме ние, малку се момчуњата кои ги сакаме за себе, а уште помалку се другарките како ТЕБЕ!!!