Пријателски смс пораки

Заедно го градевме светот...

Заедно го градевме светот на пријателството во кои нитуедна мисла нема да се изгуби во тој свет на нашите мали тајни, на се она кое знаевме не е себично да го поделиме една со една, светот на нашето пријателство кое трае сеуште под ова наше заедночко небо.