Љуби го оној кој...

 

Љуби го оној кој е добар, а не оној кој е убав затоа што добрината ствара, а убавината вара.