За љубовта...

Љубовта е...

ЉУБОВ е кога не сакаш да заспиеш, затоа што самата реалност е поубава од твојот сон.
ЉУБОВТА е насолзен и матен поглед, ЉУБОВТА е...

Повеќе: Љубовта е...

Да бидиме разделени...

Да бидиме разделени од личноста која ја сакаме е среќа во споредба со живеењето со личност која ја мразиме.

Понекогаш зборовите се...

Понекогаш зборовите се премногу сиромашни за да го кажат сето она што се крие во срцето.

Ако човековото срце...

Ако човековото срце застанува да си почине при качувањето на височините на љубовта, тоа ретко кога се запира на стрмната удолнина на чувството на омраза.

Во љубовта е...

Во љубовта е потребно трипати длабоко да се вдише и трипати добро да се промисли, па дури тогаш да се направи глупоста која од почетокот сме имале намера да ја направиме.