Детето и таткото

Во болницата, детето ги изгуби сите негови прсти на раката како последица на многуте скршеници.

Кога го посети детето во болницата, со болни очи тоа го пpaшa: - Тато, кога моите прсти ќе пораснат повторно? 
Човекот беше многу повреден и без зборови, со солзи во очите тргна назад кон автомобилот и многу пати го удри со ногата. Уништен од своите постапки ... седна пред автомобилот. Во тој момент ги виде гребнатинките.

 

Детето имаше напишано: “ТЕ САКАМ ТАТО“

Гневот и Љубовта не знаат за граници. 
Нека реката на животот тече во корито, но нека постојано тече и чист ПОТОК НИЗ неа за никогаш да не се замати.