Збирка на мудри изреки

  • Не се расправај со будала. Луѓето можеби нема да ја воочат разликата.
  • Во љубовта треба да знаеш да не ја пречекориш дозволената брзина и да не се паркираш на погрешно место.
  • Биди како трската, наведни се пушти го ветрот да помине и пак исправи се.
  • Глупоста е најчудна од сите болести, од неа не пати болниот туку сите останати.
  • Голема е силата на човекот кој умее да премолчи и тогаш кога е во право.
  • Кој сака да направи бара начини,а кој не сака бара причини...
  • Иднината им припага на оние кои веруваат во убавината на своите соништа.
  • НЕ обидувајте се да станете успешен човек. обидете се да бидете човек што вреди!
  • Светот им припаѓа на силните,на слабите единствено им преостанува да се обидат да станат силни.