Не залажувајте се...

Не залажувајте се дека можете да ја насочувате ЉУБОВТА, напротив, ЉУБОВТА ве насочува вас !!!