Што прави љубовта...

... И како што бидува меѓу оние кои се сакаат, со време почнуваат да личат еден на друг. Почнуваат секојдневно да ги јадат оние слатки кои прв пат ги јаделе кога се...

Повеќе: Што прави љубовта...

ЉУБОВТА е одговор

На секое прашање, ЉУБОВТА е одговор, на секој проблем, ЉУБОВТА е одговор, на секоја болест, ЉУБОВТА е одговор, на секоја болка, ЉУБОВТА е одговор, на секој страв, ЉУБОВТА е одговор! ЉУБОВТА секогаш е одговор, затоа што ЉУБОВТА е се што постои !!!

Збирка на љубовни изреки

  • Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!
  • До срцето на твојот ближен можеш да дојдеш само со срце!
  • Грешките се дебели кога љубовта е слаба!

    Повеќе: Збирка на љубовни изреки

Марфиеви закони 02 дел

Втор дел на Марфиеви закони.