Го прашав господ

Го прашав господ што е цвет-тој ми даде градина!
Го прашав госпорд што е вода-тој ми даде море!
Го прашав господ што е тоа шупак-а тој ми го даде твојот број!