Дај ми сила

Господе, дај ми МУДРОСТ, помогни ми да ја разберам жената што ја сакам, за ЉУБОВ, за простување, за сите нејзини грешки, за СТРПЕЛИВОСТА, зашто ако ми дадеш СНАГА ќе ја истепам пичка и мајчина