Пријателски смс пораки

Многу солзи моето око крие...

Многу солзи моето око крие, многу тајни и желби чуваме ние, малку се момчуњата кои ги сакаме за себе, а уште помалку се другарките како ТЕБЕ!!!

Вистинското пријателство е...

Вистинското пријателство е препознавање на сопствената душа во некој друг. ТИ.

Заедно го градевме светот...

Заедно го градевме светот на пријателството во кои нитуедна мисла нема да се изгуби во тој свет на нашите мали тајни, на се она кое знаевме не е себично да го поделиме една со една, светот на нашето пријателство кое трае сеуште под ова наше заедночко небо.

Вистинскиот пријател е...

Вистинскиот пријател е како пламенот на свеќата. Неговата светлина доаѓа до израз кога станува потемно.

Пред нас се мечтите...

Пред нас се мечтите, зад нас се спомените,а со нас се пријателите

Љубовта и пријателството...

Се сретнале љубовта и пријателството и љубовта го прашала пријателството: "Зошто постоиш ти, кога веќе постојам јас?", а пријателството одговорило: "За да посеам насмевка таму кадешто ти сееш солзи."

Нашето пријателство...

И кога времето ке ги помине границите на својата бескрајност не заборавај дека во овој живот има нешто вредно да се памети НАШЕТО ПРИЈАТЕЛСТВО