Ќе ти го дадам...

Подарам срцево мое

Ќе ти ги дадам моиве крилја,
за во мојот свет да долеташ.
Ќе ти го дадам срцево мое,
за кај друга да не одлеташ. 

Може да ве интересира и: