Надевај се, но не очекувај

Надевај се и верувај во љубовтаНадевај се но не очекувај!!!
Мислиш дека има разлика?!

Има...

Надежта го намалува стресот,
а очекувањето го зголемува. 
Кога на нешто се надеваш,
гледаш напред... 

Повеќе: Надевај се, но не очекувај

Страница 13 од 13