Not all words fit to their

Не сите зборови...Not all words fit to their meanings.

Sometimes what is said is not what it meant...

Повеќе: Not all words fit to their

If you cant get someone...

Ако не можеш некојIf you CANT get someone out of your head,

maybe the are...

Повеќе: If you cant get someone...

Тој требаше да биде...

Тој требаше да биде саканЗнам кога ќе ме видиш

и со прст ќе покажиш

тој ме сакаше...

Повеќе: Тој требаше да биде...

Ова е слатка порака...

Слатка порака за најслатката личностОва е слатка порака

напишана со слатки букви,

со слатки намери и може да...

Повеќе: Ова е слатка порака...

Никогаш не игнорирај ја...

Никогаш не игнорирај ја љубовтаНикогаш не игнорирај ја

личноста која те сака,

личноста која се...

Повеќе: Никогаш не игнорирај ја...