Еротски смс пораки

Платата е како...

Платата е како менструација! Крваво ја заработуваш, ја добиваш еднаш месечно. Ти поминува за 3-4 дена а после тоа можеш да се ебеш.