Еротски смс пораки

Знаеше да живее...

Кога луташе ја викаа луталица! Кога пиеше ја викаа пијаница. Кога љубеше ја викаа курва. А кога умре рекоа „ Знаеше да живее!!!“