Еротски смс пораки

Ти би еднаш...

Ти би еднаш, јас би повеќе, ти би гласно јас тивко, ти би споро а јас побрзо, ти би грубо а јас нежно, ти би ноќе а јас денски, па што дај да се е..ме сменски!