Оваа ноќ ја пратив...

Оваа ноќ ја пратив месечината да те чува тебе. Но таа ми одговори : Не можам . Се запрашав зошто? Одговорот го слушнав низ ветерот : Ангелчето твое го чува твоето срце. Убаво да спиеш срце мое